Troya Forum’un Amacı Nedir?

Troya Forum’un Amacı Nedir?

Troya Forum yerel paydaşlar başta olmak üzere sistemlerin küresel gücünün geliştirilmesine yönelik olarak kaktı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede yerelin temel ihtiyacının en etkin bir biçimde karşılaması ve paydaşlarına en yüksek değeri sunabilmesi için kentsel kapasiteleri arttırmak amacıyla büyüme ve gelişim stratejileri çok yönlü analiz edilmesini hedeflemektedir…

TF, yerel-ulusal ekonomiler açısından büyük değer taşıyan küresel düzeyde gelişimin ana stratejilerin ortaya konması TROYA FORUM’un temel hedefini oluşturmaktadır.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir