Previous
Next

SUNUŞ

ÇASİAD Türkiye ve dünya gündeminde ortaya çıkan gelişmeler ışığında Çanakkale’nin geleceğine yönelik olarak bu çalışmayı yapmıştır. Özellikle köprü, ilklim değişikliği ve dijital teknolojilerin yakın zamanda kentler ve iş dünyası üzerinde büyük etkilerinin olacağı düşünülmektedir. Hatta her alanda teknolojik olarak sessiz büyük bir devrim yaşanıyor.  ÇASİAD bu gelişmeler ışığında, şimdiden Çanakkale’nin geleceğinin konuşulması ve geleceğe hazırlık yapılması gerektiğini düşünmektedir.

Çanakkale için başlattığımız ve gelecek kuşaklar için büyük bir değer oluşturduğuna inandığımız Çanakkale Vizyonu Tasarımı (ÇVT) çalışmasına yönelik olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi DÜPA ile ortak bir protokol imzalamış ve proje İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Ekren başkanlığında, Prof. Dr. Murat Kasımoğlu, Dr. Mefule Fındıkçı, Doç. Dr. Handan Aydın, Hatiçe Bildik ve Muhhamet Ali Çınar ve Dr. Server Sevil Akyürek, Zeynep Odabaşı Filiz tarafında yürütülmüştür. Kendilerine ÇASİAD olarak teşekkürlerimi sunuyorum.  Ülkemizde birçok projeye imza atan İstanbul Ticaret Üniversitesi ve kıymetli araştırma ekibi Çanakkale’nin karşı karşıya kaldığı ve kalacağı ekonomik-politik-sosyal-çevresel gelişmeler karşısındaki süreçlerine yönelik olarak stratejik bir çerçeve oluşturmak için kentimize yönelik olarak paydaşlarla çok yönlü bir araştırma süreci yürütmüşlerdir.

Çalışma ile kentin kısa-orta ve uzun vadeli ekonomik-politik-sosyal-çevre dinamikleri üzerinde çalışmalar yapıldı ve ilk sonuçlar ortaya kondu. Şirketlerimizin rekabet güçlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması için ne tür çalışmalar yapılması gerektiği detaylı olarak belirlendi. ÇASİAD olarak hedefimiz kentin cumhuriyetin 2. yüzyılına hizmet etmesine yönelik deseninin anlaşılması ve tasarımına yönelik vizyonun ortaya konmasıdır. Bunun için kentimizin iş aktörü olarak her türlü sorumluğu almaktan çekinmeyeceğiz. Bu konuda kısa-orta ve uzun vadeli olarak stratejik çalışmaları adım adım başlatmayı hedeflemekteyiz.

1915 Çanakkale köprüsü ile artık yaşadığımız şehir her alanda büyük bir meydan okuma ile karşı karşıyadır. Bizler bu süreçlerde nasıl var olacağız ve kentimizi gelecek kuşaklara nasıl teslim edeceğiz, soruları hepimize büyük sorumluk yüklemektedir. ÇASİAD olarak bu topraklara olan borcumuzu ödemek ve kentimizin sahip olduğu tarihsel sorumluluklara sahip çıkmak istiyoruz. Bu çalışma ile dünyanın en önemli altyapı projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve etkilerine de dikkat çekerek Çanakkale’nin geleceğine ışık tutmayı hedefledik. Çanakkale için 1915 Çanakkale Köprü projesinin etkilerinin kent paydaşları açısından değerlendirilmesi ve stratejik çalışmaların başlatılmasını çok önemsiyoruz. 

Çalışma birçok açıdan kentimizin birikimlerini geleceğe taşıyacak ve çocuklarımızın daha sağlıklı bir çevrede yetişmesini esas alacak bir anlayışta yürütülmüştür. Bu çerçevede altı temel boyut üzerinden Çanakkale’nin geleceğine katkı sağlamaktadır:

Gelecek Referanslılık İlkesi: Köprü ve küresel gelişmeler Çanakkale’nin tarımsal faaliyetlerini, doğayı, bölgedeki sosyo-ekonomik yapıyı ve yaşamı nasıl etkileyeceğinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu süreçte konu temelinde geleceğe odaklı bir yaklaşımla ele almıştır. Konuya ilişkin geçmiş veriler ve çalışmaların incelenmesi ile birlikte geleceğe yönelik yaklaşımlar ve koşullar dikkate alınarak Çanakkale’nin yeri ve konumu değerlendirilmiştir. Söz konusu bileşenlerin dinamikleri ve projeksiyonları da göz önüne alınarak ÇVT’nin geleceğe yönelik öngörüler ortaya konmuştur. 

Bütünlükçü/Holistik Bakışaçısı İlkesi: Bu kapsamda Çanakkale’nin; çevresinin sosyo-ekonomik, politik, biyolojik, ekolojik ve fiziksel değerlerininin yanı sıra beşeri kaynakları bir bütün olarak ele alnıarak, geleceğe yönelik kaynakları koruyacak bir yaklaşım benimsenmiştir. İklim, çevre, etik ve yüksek teknoloji odaklı bir ekonomik desenin geliştirilmesine yönelik olarak paydaşların gelişimini esas alan bir yaklaşım ile insan ve değer odaklı bir kent anlayışının temel ilkeleri çalışmada ortaya konmuştur. 

Katılımcılık İlkesi: ÇVT sürecinde Çanakkale ve çevresine ilişkin iç ve dış paydaşlara ulaşılmış, katılımcılığın en üst seviyede gerçekleşmesine özen gösterilmiştir. Ayrıca paydaşlar arasında ayrım gözetmeksizin çalışma içerisinde yer almalarına önem verilmiştir. Çanakkale vizyonu hazırlama sürecindeki her türlü gelişme ve çalışma hakkında paydaşlara bilgi verilmiştir. Bu çerçevede bütün üyelerimiz ile odak grup toplantıları yapılarak konu ile ilgili değerlendirmeleri bilimsel olarak kayıt altına alınmıştır. 

Paydaş Beklentilerinin Hesaba Katılması İlkesi: Bu kapsamda Çanakkale ve çevresine ilişkin her paydaşın görüşlerini ifade etmesi için çok yönlü bilimsel yaklaşımlardan yararlanılmıştır.  Ayrıca hazırlanana Çanakkale Vizyon Tasarımı Belgesi temelinde, kentin kaynaklarını kullanacak ve koruyacak olanların paydaşlar olduğu üzerinden durulmuştur. Bu bağlamda bölgede yaşayan insanların, nasıl yaşadıkları, neyi nasıl tükettikleri ve vazgeçemedikleri alışkanlıklarının neler olduğu ve alan için neler talep ettiklerine yönelik değişkenler üzerinde durulmuştur.

Bilimsellik İlkesi: Çanakkale Vizyon Tasarımı Belgesi çalışmasının araştırma, analiz, planlama, raporlama olmak üzere her bir aşamasında bilimsel kurallara bağlı kalınmış ve  akademik yöntemler ile kapsamlı şekilde paydaş beklenti ve görüşlerini de dikkate alarak kentimizin bilgisine sunulmuştur.

Uygulanabilirlik İlkesi: Bu kapsamda çalışmada elde edilen veriler, paydaşlardan alınan görüşler ve gündeme gelen çözüm önerileri, Çanakkale ve çevresinin değerlerine uygun bir şekilde analiz edilmiştir. Ayrıca çözüm önerileri belirlenirken hedefler, amaçlar, zaman-iş planı gibi temel unsurların yanı sıra Çanakkale ve çevresinin özellikleri de dikkate alınarak üç önemli kanvas modeli ile ortaya konmuştur.

Sonuç olarak ÇASİAD iş dünyası paydaşı olarak başlatmış olduğu bu çalışma ile her alanada farklı görüşleri, değerleri, etik kodları ve çevreyi merkez olarak almaktadır. Başlatılan bu girişimi de kurumsal olarak geliştirmek ve desteklemek içinde alanında söz sahibi bilim insanları ve paydaşları Troya Forum çatışı altında bir araya düzenli olarak getirmeyi hedeflemektedir. ÇASİAD bu noktada üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır. Çanakkale için, Ülkemiz için ve geleceğimiz için geçmişten aldığımız mirası çocuklarımıza daha güzel şekilde bırkmak için başta Çanakkale’lier olmak üzere Çanakkale ruhunu taşıyan herkesi Troya Forum altında birlikte çalışmaya davet ediyorum.

Saygılarımla,

Semih Başaran

ÇASİAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Konuşmacılar

basaran-tum-odemeler-6-ay-ertelensin.jpg

Semih Başaran

ÇASİAD Yönetim Kurulu Başkanı

17095.jpg

Prof. Dr. Nazım Ekren

İstanbul Ticaret Üniversitesi

kasimoglu-ozgecmis.jpg

Prof. Dr. Murat Kasımoğlu

İstanbul Ticaret Üniversitesi

indir.jpeg

Dr. Mefule Fındıkçı Erdoğan

İstanbul Ticaret Üniversitesi

BEKİR-AĞIRDIR-750x421-1.jpg

Bekir Ağırdır

Araştırmacı Yazar

murat-sabuncu.jpg

Murat Sabuncu

T24 Yazarı

1641282890795-ali-ekber-yildirim.jpg

Ali Ekber Yıldırım

Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

rustem-aslan

Prof. Dr. Rüstem Aslan

ÇOMÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

bulent-gorer

Bülent Görer

Pera ESG Danışmanlık Kurucu Ortağı

davut-dogan

Davut Doğan

Doğanlar Holding Yön. Krl. Bşk.

ismail-kasdemir

İsmail Kaşdemir

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı

niyazi-onen

O. Niyazi Önen

Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı

Duyurular

Troya Forum Odakları Nelerdir?

Gelecek referanslılık Kentlerin rekabetçi üstünlüğüne katkı Bütünlüklü/Holistik düşünce Paydaş beklentilerinin hesaba katılması Uygulanabilirlik Bilimsellik

Daha fazla oku

Troya Forum Etkinliğini Nasıl Geliştirir?

Değer üretmek ve başarılı olmak için öncelikli olarak etkin liderliğe ve sağlam bir stratejiye sahip...

Daha fazla oku

Troya Forum Bütüncül Modeli Nedir?

Troya Forum’da mevcut durum analizi ve yeniden yapılanma yaklaşımı olarak yandaki model esas alınmıştır.

Daha fazla oku

Troya Forum’un Amacı Nedir?

Troya Forum yerel paydaşlar başta olmak üzere sistemlerin küresel gücünün geliştirilmesine yönelik olarak kaktı sağlamayı...

Daha fazla oku

ÇASİAD Adres

Troya Forum Adres