Troya Forum Etkinliğini Nasıl Geliştirir?

Troya Forum Etkinliğini Nasıl Geliştirir?

Değer üretmek ve başarılı olmak için öncelikli olarak etkin liderliğe ve sağlam bir stratejiye sahip olmak gerekir. TROYA FORUM rekabetçilik, liderlik ve strateji eksenli bir etkinliktir. Minimum kaynaklarla tüm faaliyetlerin hızlı ve verimli yönetilmesi esastır. Bu temel yaklaşım doğrultusunda kurumların gelişmesine katkı sağlayacak modeller üzerinde durulacaktır. TROYA FORUM’un temel amacı: rekabetçi, sürdürülebilir, sosyal sorumluluklarını yerine getiren tüm paydaşlara değer üreten bir yapı oluşturmaktır.

Bu gönderiyi paylaş