Odak Noktaları

Gelecek referanslılık

Kentlerin rekabetçi üstünlüğüne katkı

Bütünlüklü/Holistik düşünce

Paydaş beklentilerinin hesaba katılması

Bilimsellik

Uygulanabilirlik

GELECEK İÇİN YENİ TASARIMLAR İNŞA ETMEK!