Hakkımızda

Troya Forum YerelUlusalKüresel Dinamikleri Anlamak!

yerel-ulusal ekonomiler açısından büyük değer taşıyan küresel düzeyde gelişimin ana stratejilerin ortaya konması TROYA FORUM’un temel hedefini oluşturmaktadır.

Troya Forum Amacımız

Troya Forum yerel paydaşlar başta olmak üzere sistemlerin küresel gücünün geliştirilmesine yönelik olarak kaktı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede yerelin temel ihtiyacının en etkin bir biçimde karşılaması ve paydaşlarına en yüksek değeri sunabilmesi için kentsel kapasiteleri arttırmak amacıyla büyüme ve gelişim stratejileri çok yönlü analiz edilmesini hedeflemektedir…

Önümüzdeki dönemin rekabetçi ve zorlu olması bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor. Bu nedenle, misyonumuz dahilinde, nitelikli çalışan, katma değerli ürün ve hizmet geliştiren, dijitalleşme ve teknolojiyi önemseyen bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.