Troya Forum Bütüncül Modeli Nedir?

Troya Forum Bütüncül Modeli Nedir?

Troya Forum’da mevcut durum analizi ve yeniden yapılan insan ve adalet eksenli model esas alınmıştır.

Modele göre çalışma ruhuna yön veren vizyon-misyon, strateji, kaynakların kullanımı, hedef ve bütçelere dayalı bir yaklaşım esas alınmalıdır.

Bu kapsamda stratejik paydaşlar analiz edilecek ve görüşlerine başvurulacaktır.

Bu gönderiyi paylaş