Prof. Dr. Nazım Ekren

Prof. Dr. Nazım Ekren

İstanbul Ticaret Üniversitesi Düşünce Proje ve Üretim Akademisi Müdürü

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat bölümü öğretim üyesidir. Aynı Üniversitede Düşünce ve Proje Üretim Akademisi müdürüdür.
Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi, American Economic Association, European Economic Association üyesi, TÜBİTAK SOBAG Danışma Kurulu üyesidir. Ekonomi ilgili lisans ve lisansüstü dersler vermekte ve tezler yürütmektedir.